GECERTIFICEERD NEN 3140 KEURMEESTER

NEN 3140 Elektrische Objecten Keuringen

Phanta Visual heeft eigen ervaren NEN 3140 keurmeesters in huis voor het keuren van al uw elektrische objecten.

Werken met of aan elektrische objecten brengt een zeker risico met zich mee. Een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, brand en/of een ontploffing kan letsel veroorzaken.
Bedrijven en instellingen met personeel in dienst moeten ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. In de arbeidsomstandighedenregeling staan verwijzingen naar normen waaraan moet worden voldaan.
Betreffende de elektrische veiligheid wordt verwezen naar het NEN 3140 certificaat.

Voorkom problemen en voldoe aan de de ARBO-wet met een NEN 3140 keuring van uw arbeidsmiddelen. Laat uw elektrische gereedschap en apparaten jaarlijks keuren volgens de NEN 3140 norm.

Neem vrijblijvend contact op met Mark Hugers. Telefoon 020-6260255 of mark@phantavision.com